Activiteitengroep (AG)

De activiteiten-groep (A.G.) organiseert, of helpt het personeel bij de organisatie van diverse activiteiten in de school. 
Te denken valt aan o.a.:
- schoolfeesten
- schoolreizen
- jubilea
- ouderavonden
- laatste schooldag
etc.


Lid van de AG:

Jacoba Oud voorzitter
Sanne Esmée van der Veen penningmeester
Sandra Neij lid
Louise Nagtegaal lid
Sanne Ruijgh lid 
Lucia Rijpstra  lid 
 juf Marjolein vanuit het team