Missie en Visie

Samen bouwen aan een toekomst die past bij jou.

 De visie op het kind.

De visie op het kind is gericht op zijn of haar ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is. Hiervoor zorgen wij voor een sociaal emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Wij bieden leerlingen op Ameland de ruimte om te groeien en bloeien in een onderwijsomgeving die gekenmerkt wordt door plezier, veiligheid en respect.

Concreet betekent dat voor onze school dat we bewust rekening willen houden met verschillen. Verschillen in aanbod, instructie en verwerking als gevolg van verschillen in aanleg en interesse.

We werken volgens het ADIM (actieve directe instructie model).

Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en zelfstandig werken als werkvorm, ontstaat tijd om individuele of groepsgerichte aandacht te geven.

 

De visie op het onderwijs.

De visie op het onderwijs van OPO Ameland betekent dat wij samen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op maatschappelijke en individuele behoeften. Wij noemen dat passend en uitdagend onderwijs. Kernbegrippen zijn ambitie en resultaatgerichtheid.

Voor onze school betekent dit concreet dat wij constant bezig willen zijn met kwaliteitszorg. Een voortdurend proces van meten, wegen en bijschaven van ons onderwijs.

We maken daarbij gebruik van de zogenaamde PDCA cyclus.

            1. To Plan       (P)      Vaststellen van de doelen van de school.

            2. To Do         (D)      De doelen in de praktijk realiseren.

            3. To Check    (C)      Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd

            4. To Act         (A)     Wat goed gaat vasthouden en verbeteringen realiseren.

 Voor de teamleden houdt dat in dat er doorlopend sprake is van verdieping en scholing.

 

De visie op de plaats in de Amelander samenleving.

De visie op de plaats in de Amelander samenleving betekent dat wij herkenbaar zijn als openbaar onderwijs dat stevig gepositioneerd en geïntegreerd is in de Amelander samenleving. We werken nauw samen met andere jeugd- en kindgerelateerde instellingen. Wij staan voor openheid, ontmoeten en verbinden. De scholen voor OPO op Ameland zijn onderdeel van een maatschappij die volop in beweging is. Veel van de ontwikkelingen binnen de scholen hebben te maken met de maatschappelijke veranderingen. De complexiteit van de samenleving neemt toe. Scholen willen en moeten anticiperen op deze veranderende en complexe maatschappij. Als belangrijk “tweede milieu” spelen scholen een belangrijke rol bij de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken die met de opvoeding in verband kunnen worden gebracht.

Voor onze organisatie betekent dat concreet dat wij bereid zijn deze rol te vervullen. Op basis van deskundigheid en openheid willen wij bij het voeren van discussies een partij zijn waar rekening mee wordt gehouden. Onze mening moet er toe doen.